O görnşte varlıklı fakat gerçekte değildir.He is wealthy in appearance but not in reality.

Çok zengin olmanın hayalini kurardım.-I used to dream about becoming very wealthy.

Erkenden uyumak ve erken kalkmak bir adamı sağlıklı, zengin ve bilge yapar.-Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.

Varlıklı bir bayan olarak Leylanın yaşamı bir seraptı.-Laylas life as a wealthy lady was a mirage.

Onlar ebeveynlerinin neslinin onların yaşında olduğundan daha eğitimli, daha sağlıklı ve daha varlıklıdır.-They are better educated, healthier and wealthier than their parents generation was at their age.

teriminin İngilizce İngilizce sözlkte anlamı

Having wealth; having large possessions, or larger than most men, as lands, goods, money, or securities; opulent; affluent; rich

Someone who is wealthy has a large amount of money, property, or valuable possessions. a wealthy international businessman. = affluent, rich The wealthy are people who are wealthy. a measure to raise income taxes on the wealthy. = the rich

having an abundant supply of money or possessions of value; an affluent banker; a speculator flush with cash; not merely rich but loaded; moneyed aristocrats; wealthy corporations

Im not interested in being rich.-Im not interested in being wealthy.

It is immoral to be rich.-It is immoral to be wealthy.

early to bed, early to rise, makes a man healthy,

platitude from Benjamin Franklin under the pseudonym Poor Richard

Possessing enough wealth that one does not need financial support from another person and does not require income from employment

Im independently wealthy, so Im not in the pay of any particular group or industry, Mr. Williams said.

the state of being rich and affluent; having a plentiful supply of material goods and money; great wealth is not a sign of great intelligence

The quality or state of being wealthy, or rich; richness; opulence

affluentprosperousboomingcomfortablehaving it madeindependentin the moneyloadedmade of moneymoneyedof independent meansopulentpecuniousrolling in itsubstantial

deprivedlackingneedypoorpoverty-strickenwanting

[ wel-thE also welt-thE ] (adjective.) 15th century. wealth + -y

individuals, that that will pay for about 4 percent reduction in tax rates. …

… then in addition to some tough spending cuts, weve also got to make sure that the

20 dilde online sözlk. 20 milyondan fazla sözck ve anlamı ç farklı aksanda dinleme seçeneği. Cmle ve Videolar ile zenginleştirilmiş içerik. Etimoloji, Eş ve Zıt anlamlar, kelime okunuşları ve gnn kelimesi. Yazım Trkçeleştirici ile hatalı Trkçe metinleri dzeltme. iOS, Android ve Windows mobil platformlarda online ve offline sözlk programları. Sesli Sözlk garantisinde Profesyonel çeviri hizmetleri. İngilizce kelime haznenizi arttıracak kelime oyunları. Ayarlar bölmn kullarak çevirisini görmek istediğiniz sözlkleri seçme ve aynı zamanda sözlklerin gösterim sırasını ayarlama imkanı. Kelimelerin seslendirilişini otomatik dinlemek için ayarlardan isteğiniz aksanı seçebilirsiniz.

40) return; if (!selectionImage) selectionImage = $(

).attr( src: /img/sesli-sozluk-icon.png, alt: Search in Sesli Sözlk, id: search-pop, width: 24px ).html(Search).css( position: absolute, cursor: pointer, border-radius: 4px, border: 1px solid rgb(229, 229, 229), box-shadow: 1px 5px 10px rgb(51, 51, 51), z-index: 3 ).hide(); $(document.body).append(selectionImage); $(search-pop).click(function () var url = /wwoorrdd-nedir-ne-demek/; var txt = selection.replace(/[\.,\/!$%\^:=\_`~\(\)\?]/g,).replace(/\s2,/g, ).trim().replace(/^\-/, ).replace(/\-$/, ).replace(/\s+\-\s+/g, ).replace(/\s*[\-]\s*/g, –).trim().replace(/[ \+]/g, -); var l = url.replace(wwoorrdd,encodeURIComponent(txt)).replace(WWOORRDD,encodeURIComponent(txt)); location.href= l; ); selectionImage.css( top: e.pageY – 40, left: e.pageX – 10 ).fadeIn(); ); $(document).mousedown(function() if (selectionImage) selectionImage.fadeOut(); ); );